Wass Albert emlékezete

Wass Albert emlékezete

2004. február 23.

Megnyitó beszéd a Wass Albert terem avatásán 2004. február 23-án


„ Mert csak az igazság az élet. Ami nem igazság, az pusztulás.” / Wass Albert: Elvész a nyom/

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Kedves Jelenlévõk és Ünneplõk!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket ezen az ünnepnapon, amikor Wass Albert végre hazatérhet emigrációjából! Megtiszteltetés számomra a felkérés Turcsány Péter részérõl és megtiszteltetés Wass Albertre emlékezni a nyilvánosság elõtt.
Wass Albertrõl beszélni egyszerre rendkívül nehéz és ugyanakkor könnyû.
Rendkívül nehéz, mert egy hatalmas élet és szerteágazó életmû van elõttünk.
Rendkívül könnyû, mert ez az élet tiszta és áttekinthetõ: igaz élet. Követhetõ és követendõ élet!
Ma itt egy csodának vagyunk tanui. Mert jól lehet Wass Albertet és mûveit az elmúlt évtizedekben tudatosan és koncepciózusan eltitkolták és eltiltották a felnövekvõ nemzedékek elõtt és az újabb generációktól, ma mégis az egyik legszentebb és kézzelfogható nemzetstratégiai szellemi folyamat, hogy a Kráter Mûhely Egyesület áldásos tevékenysége következtében Wass Albert mûvei egyre ismertebbek és egyre népszerûbbek, egyre több helyen lehet látni fiatalokat, akik örömmel, kipirult arccal és büszkén olvassák Wass Albertet.
Wass Albert hatalmas életmûvét néhány percben nem lehet átfogni és méltatni, de meg lehet pendíteni az érzést: hogyan hatott rám Wass Albert mûvein keresztül? Mi az, ami megfogott engem belõle?

Kedves Hallgatóim!

1. Wass Albert, a 20. század nagy mesemondójaként egy külön világba, egy mesevilágba, egy sajátos wassalberti világba repít bennünket. Ám ez a világ nem egy virtuális, hazug és elérhetetlen világ. Ez a mesevilág a való világ a való világ, a valóságos emberi értékek világa! Az ember számára egy megvalósítható és egy megélhetõ világ. Mert magyar, erdélyi porból vétetett minden sora, minden betûje, ezért ma is magyar, erdélyi életté lehet. Többször hallható, olvasható: Wass Albert csodálatos életmûve egy letünt világ szép emléke! Nagyszerû életmû, de a múlt lezárását jelenti!
Nem szakemberként, de olvasóként ezzel nem érthetek egyet! – Wass Albert mesevilága, életmûve rólunk szól!! Rólad és rólam!! Az életünkrõl, a világunkról, a magyarságunkról, az emberségünkrõl, a lelkünkrõl, a megmaradásunkról, ajövõnkrõl!
Ez az életmû valóságosan megtisztít, kitisztít bennünket, életünket minden külsõ és belsõ mocsoktól. Azonosulunk vele és tisztára mos minket! Tiszta és tisztító életmû!

2. Wass Albert életmûve egyszerre jeleníti meg és állítja középpontba az egyetemes emberi értékeket és a magyar nemzeti sorskérdéseket. Egyetemes emberi értékek és magyar nemzeti sorskérdéseink együtt vannak jelen regényeiben, gondolataiban, történeteiben, amelynek esszenciája egy koherens, tudatos transzilvanizmus meghirdetése. Embernek lenni, hiteles emberként élni egyetemes feladat és kereszt! Ám magyarként, erdélyi magyarként megállni és megmaradni még ennél is többet jelent. Élethivatást, életprogramot.
„ Gond embernek lenni, igaz embernek lenni meg kettõzött gond éppen. Igaz magyar embernek lenni pedig akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerõsödik!” / Wass Albert: Csaba / A teher megerõsít! Teher alatt nõ a pálma – mondhatnánk a református tapasztalat jelszavával.

3. Wass Albert életmûve tanúságtétel biblikus hite mellett is! Talán nem erõs, ha úgy fogalmazok: életmûve protestálás a szó eredeti és nemes értelmében! Vallástétel a jó, a nemes, a tiszta, az igaz, az igazán emberi és magyar mellett. S protestálás, azaz tiltakozás mindennel szemben, ami ennek ellenkezõje. Tiltakozás mindennel szemben, ami pusztít, ami rombol, ami öl és gyilkol, mindennel szemben, ami sátáni indulat és gyûlölet! „ Mert a békét nem lehet csinálni. Az van, s azt csupán megtalálni lehet.” / Wass Albert: Farkasverem /
Isten gondviselésérõl szól a csodálatos nagyregény, az Elvész a nyom. Isten gondviselõ szeretetének következménye: az embernek küldetése van – míg él – ezen a világon.

Tisztelt Ünneplõk! Kedves Hallgatóim!

Még rengeteg az adósságunk Wass Alberttel szemben. Gratulálok és köszönöm Turcsány Péternek és munkatársainak áldozatos munkáját. Turcsány Péter és munkatársai, a Kráter Mûhely Egyesület - nyugodtan mondhatjuk – missziót végzett és végez, amikor Wass Albert Életmûsorozatának kiadására vállalkozott.
A mai ünnepnap, a Kráter Könyvesház és a Wass Albert Terem felavatása és megnyitása, az írófejedelem életmûvének kiadása és a rehabilitációs eljárás felvállalása már egy jelentõs lépés ahhoz, hogy törlesszünk adósságunkból. Ez maga a misszió. Köszönöm Turcsány Péternek, feleségének és munkatársaiknak e missziós lelkületet!
Kívánom, hogy vállalkozásuk legyen egy sikeres magyar vállalkozás / milyen ritka is az ! / és ne csak profitban mérhetõ, sikeres vállalkozás legyen, hanem szellemi-lelki örömöket hozó illetve a Wass Albert életmûvét tisztelõ és szeretõ magyarok közös lelki rezdülését, az együtt dobogó szívet elõmozdító vállalkozás is legyen.

Szászfalvi László

Budapest, 2004. február 23.

Névjegy

Szászfalvi László

  • 62 éves
  • Teológus, a Károli Gáspár Református Egyetemen végzett
  • Nős, három gyermek édesapja
  • Hobbi: olvasás,ping-pong, könyvgyűjtés, utazás
  • Kedvenc filmek: A remény rabjai, A bakancslista
  • Kedvenc étel: Harcsapaprikás kapros-túrós csuszával
  • Kedvenc ital: Mentes ásványvíz citromkarikával
  • Kedvenc zenei előadók: Ismerős Arcok, Kormorán, Leonard Cohen, Pink Floyd
Csurgó városi televízió
Barankovics Alapítvány
Orbán Viktor
Jobban teljesít
Csurgó
Nagyatád
Barcs
Fidesz
KDNP
Csurgói KK
Csurgói NKC
Csurgói TK
Reformatus.hu
Cég2